Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει το εργαστηριακό μάθημα "Λογιστικά Φύλλα" της Β ΕΠΑΛ του Τομέα Οικονομίας & Διοικησης. Επιτρέπεται να εγγράφονται μόνο μαθητές της Β ΕΠΑΛ του τομέα.

Το μάθημα θα ενημερώνεται διαρκώς με υλικό, σημειώσεις και ασκήσεις.