Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει το εργαστηριακό μάθημα "ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" της Γ ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής. Επιτρέπεται να εγγράφονται μόνο μαθητές της Γ ΕΠΑΛ του τομέα.

Το μάθημα θα ενημερώνεται διαρκώς με υλικό, σημειώσεις και ασκήσεις...

Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει το εργαστηριακό μάθημα "Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς" της Γ ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής. Επιτρέπεται να εγγράφονται μόνο μαθητές της Γ ΕΠΑΛ του τομέα.

Το μάθημα θα ενημερώνεται διαρκώς με υλικό, σημειώσεις και ασκήσεις..

Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει το Πανελλήνια εξεταζόμενο μάθημα "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών" της Γ ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής. Επιτρέπεται να εγγράφονται μόνο μαθητές της Γ ΕΠΑΛ του τομέα.

Το μάθημα θα ενημερώνεται διαρκώς με υλικό, σημειώσεις και ασκήσεις...

Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει το εργαστηριακό μάθημα "Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων" της Β ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής. Επιτρέπεται να εγγράφονται μόνο μαθητές της Β ΕΠΑΛ του τομέα.

Το μάθημα θα ενημερώνεται διαρκώς με υλικό, σημειώσεις και ασκήσεις...