Ανάπτυξη προγραμμάτων για gaming.

Εισαγωγή στο Game Maker, στο Unity, appinventor και άλλα περιβάλλοντα

Το μάθημα υποστηρίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα της Β' τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. -«Βασικά Θέματα Πληροφορικής» των ειδικοτήτων Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ & Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Θα ανανεώνεται συνεχώς με υλικό και σημειώσεις.

Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει το εργαστηριακό μάθημα "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών" της Β ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής. Επιτρέπεται να εγγράφονται μόνο μαθητές της Β ΕΠΑΛ του τομέα.

Το μάθημα θα ενημερώνεται διαρκώς με υλικό, σημειώσεις και ασκησεις...

Το υλικό που έχει αναρτηθεί εδώ έχει δημιουργηθεί με σκοπό να υποστηρίξει το εργαστηριακό μάθημα "Σχεδίαση και Διαχείριση Ιστότοπων" 

Περιλαμβάνει διαχείριση φορμών HTML και δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με Javascript και PHP

Αυτό το μάθημα έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίξει το εργαστηριακό μάθημα "Λειτουργικά Συστήματα" της Γ ΕΠΑΛ του Τομέα Πληροφορικής. Επιτρέπεται να εγγράφονται μόνο μαθητές της B ΕΠΑΛ του τομέα.

Το μάθημα θα ενημερώνεται διαρκώς με υλικό, σημειώσεις και ασκήσεις...